Integritetspolicy

Silera Sekretesspolicy

Version 0.1

Denna sida ändrades senast den 07/02/2024.

Vi är medvetna om att du litar på oss. Vi ser det som vårt ansvar att skydda din integritet. På den här sidan låter vi dig veta vilken data vi samlar in när du använder vår webbplats, varför vi samlar in denna data och hur vi förbättrar din användarupplevelse. På så sätt förstår du exakt hur vi arbetar.

Denna integritetspolicy gäller för Sileras tjänster. Du bör vara medveten om att Silera inte är ansvarig för integritetspolicyn för andra webbplatser och källor. Genom att använda denna webbplats anger du att du accepterar integritetspolicyn.

Silera respekterar integriteten för alla användare av sin webbplats och säkerställer att den personliga information du tillhandahåller behandlas konfidentiellt.

Vår användning av insamlad data

Användning av våra tjänster

När du registrerar dig för någon av våra tjänster ber vi dig att lämna personuppgifter. Dessa data används för att utföra tjänsten. Uppgifterna lagras på våra egna säkra servrar eller på tredje parts. Vi kommer inte att kombinera dessa uppgifter med andra personuppgifter vi har.

Kommunikation


När du skickar e-post eller andra meddelanden till oss kan vi behålla dessa meddelanden. Ibland ber vi dig om dina personuppgifter som är relevanta för den aktuella situationen. Detta gör det möjligt att behandla dina frågor och svara på dina önskemål. Uppgifterna lagras på våra egna säkra servrar eller på tredje parts. Vi kommer inte att kombinera dessa uppgifter med andra personuppgifter vi har.

Cookies

Vi samlar in data för forskning för att få en bättre förståelse för våra kunder så att vi kan skräddarsy våra tjänster därefter.

Denna webbplats använder "cookies" (textfiler placerade på din dator) för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen kan överföras till våra egna säkra servrar eller de som tillhör en tredje part. Vi använder denna information för att hålla reda på hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att erbjuda andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Om du inte vill att vi ska använda cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Detta kan dock påverka funktionaliteten och användarvänligheten på vår webbplats.


Tredje parter

Vi kommer inte att tillhandahålla dina personuppgifter till tredje part såvida detta inte är nödvändigt för att utföra våra tjänster eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Lagringsperiod

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades, såvida det inte finns en rättslig skyldighet som kräver en längre lagringstid.

Säkerhet

Vi tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst och andra oönskade åtgärder med dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du kan lämna en skriftlig begäran till Silera om detta. Dessutom kan du invända mot vår företags behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet om du vill byta till en annan tjänsteleverantör. Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor om vår integritetspolicy.

Ändringar av sekretesspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Ändringarna kommer att tillkännages på denna sida och kommer att träda i kraft från det ögonblick de publiceras. Vi rekommenderar att du regelbundet läser sekretesspolicyn så att du är medveten om eventuella ändringar.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om du vill kontakta oss angående dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter:

Silera Stockholm
E-post : info@sirela-stockholm.com ,

Vi strävar efter att svara på din förfrågan inom 30 dagar.

Ändamål

Vi samlar inte in eller använder information för andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida vi inte har fått ditt tillstånd i förväg.

Tredje part

Informationen delas inte med tredje part, med undantag för webbapplikationer som vi använder för vår webbutik. Detta inkluderar bedömningssystemet WebwinkelKeur. Dessa uppgifter kommer endast att användas för ändamålet med den relevanta applikationen och kommer inte att distribueras vidare. Vidare kan informationen i vissa fall delas internt. Våra anställda är skyldiga att respektera sekretessen för dina uppgifter.

Ändringar

Denna sekretesspolicy är skräddarsydd för användningen av och alternativen på denna webbplats. Eventuella justeringar och/eller ändringar av denna webbplats kan leda till ändringar i denna sekretesspolicy. Det är därför tillrådligt att regelbundet läsa denna sekretesspolicy.

Val för personuppgifter

Vi erbjuder alla besökare möjligheten att se, ändra eller radera all personlig information som har lämnats till oss vid tillfället.

Justera/avregistrera nyhetsbrevstjänst

Längst ner i varje utskick hittar du möjligheten att justera dina uppgifter eller avregistrera dig.

Justera/avregistrera kommunikation

Om du vill justera dina uppgifter eller ta bort dig själv från våra filer kan du kontakta oss. Se kontaktuppgifter nedan..

Inaktivera cookies

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard, men du kan återställa din webbläsare för att neka alla cookies eller för att indikera när en cookie skickas. Vissa funktioner och tjänster på våra och andra webbplatser kanske inte fungerar korrekt om cookies är inaktiverade i din webbläsare.

Frågor och feedback

Vi kontrollerar regelbundet om vi följer denna integritetspolicy. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss: Silera, info@sirela-stockholm.com