Varning

Juridiskt meddelande Ansvarsfriskrivning för Sirela

Denna ansvarsfriskrivning gäller för webbplatsen www.sirela-stockholm.com

Användning av Sirelas webbplats

Genom att använda Sirelas webbplats, tillgänglig via www.sirela-stockholm.com, godkänner du villkoren och bestämmelserna som anges i denna ansvarsfriskrivning. Om du inte samtycker till dessa villkor och bestämmelser, bör du omedelbart lämna denna webbplats.

Information och Allmän Karaktär av Innehållet

Informationen på Sirelas webbplats är av allmän karaktär. Denna information är endast avsedd för allmän informationsändamål och utgör inte professionell rådgivning. Även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, ger vi inga garantier avseende fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten av informationen, produkterna eller tjänsterna som anges på denna webbplats.

Användning på Eget Ansvar

All användning av informationen eller produkterna på Sirelas webbplats görs på egen risk. Vi ansvarar inte för någon skada eller förlust, direkt eller indirekt, som uppstår till följd av din användning av denna webbplats.

Extern Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte är under vår kontroll. Vi har ingen kontroll över naturen, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Inkludering av länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller godkännande av deras innehåll.

Immaterialrätt

Om inte annat anges, förbehåller sig Sirela alla immateriella rättigheter avseende innehållet och materialen på Sirelas webbplats. Det är inte tillåtet att utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd kopiera, distribuera, modifiera eller på något sätt använda material från denna webbplats för kommersiella ändamål.

Prisinformation och Ändringar

För priserna som anges på vår webbplats strävar vi efter en så noggrann avbildning av verkligheten och de avsedda priserna. Fel som uppstår och är identifierbara som programmerings- eller skrivfel utgör aldrig grund för att hävda eller anta ett avtal eller överenskommelse med Sirela.

Sirela strävar efter en så aktuell webbplats som möjligt. Om informationen eller innehållet på denna webbplats trots dessa ansträngningar är ofullständig eller felaktig, kan vi inte acceptera något ansvar för detta.

Informationen och/eller produkterna på denna webbplats erbjuds utan någon form av garanti eller krav på riktighet. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ta bort eller återpublicera dessa material utan föregående meddelande. Sirela accepterar inget ansvar för någon information som finns på webbplatser som vi länkar till via hyperlänkar.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst anpassa eller uppdatera denna ansvarsfriskrivning. Det är rekommenderat att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar innebär ditt samtycke till den reviderade ansvarsfriskrivningen.

Kontaktinformation

Om du har frågor om denna ansvarsfriskrivning avseende Sirela, vänligen kontakta oss via info@sirela-stockholm.com

Denna ansvarsfriskrivning för Sirela genererades den 9 juni 2023 och senast uppdaterad den 2 maj 2024.